https://adamafro.co.uk/
Show

Lamb/Sheep Lungs

£1.49

Mutton Leg Shanks

£9.99

Sheep Tripe

£1.00

Sheep/Mutton Back Chops

£8.99

Sheep/Mutton Front Chops

£8.99

Sheep/Mutton Leg

£9.99

Sheep/Mutton Leg Boneless

£14.99

Sheep/Mutton Leg Mince

£14.99

Sheep/Mutton Leg Steaks

£9.99

Sheep/Mutton Mix Curry pcs (bone in)

£9.49

Sheep/Mutton Neck

£8.99

Sheep/Mutton Ribs

£7.99

Sheep/Mutton Shoulder

£9.99

Whole or Half Sheep/Mutton

£79.99£149.99